تدوین و ساخت تیزر

در بازار شلوغ کنونی، مخاطبان تمایل دارند تا در مدت زمان کوتاه‌تری به نتایج سریعی از خدمات، محصولات، کیفیت، نحوه و کیفیتِ رابطه شما

با مشتری و.. دست یابند. از طرفی جذب مخاطب و مجذوب نگه‌داری او از طریق فرآیندهای مولتی مدیا و تیزرهای تبلغاتی،

از روش‍‌های سنتی، کارآمدتر و مناسب‌تر خواهد بود.