تولید محتوای متنی

بهتر است از توليد محتوا در تکمو به نام خلق محتوا ياد کنيم .خلق محتواي مناسب، وابستگي بسياري به موضوع 

تحت اختيار و همچنين فضاي ارتباط با بيننده دارد. فضاي ارتباط به این معني است که مي‌خواهيم محتوا براي سايت ما باشد

يا برای صفحه مجازي اينستاگرام و تلگرام و يا يک کليپ تبليغاتي براي نمايش در تلويزيون صدا و سيما. همچنين به ياد داشته باشيم

که توليد محتوا به متن محدود نمي‌شود و توليد محتوای مولتي مديا، تصويري و صوتي هم در دسته توليد محتواي تکمو حضور دارند.